Profeten

Profeten

“Profeten vill säga en sak:
‘Du är större än du själv vet, och det är gott’.”
Kahlil Gibran om Profeten
Profeten är en vacker hyllning till livet. Profeten berättar med
poetisk glöd om kärlek, äktenskap, glädje och sorg, självkännedom,
gott och ont, döden och annat som upptar människors tankar,
med en vishet som talar direkt till våra hjärtan och skänker oss
sinneslugn i en hektisk värld.
Profeten har vistats i främmande land i tolv år och gör sig nu
beredd att återvända till platsen där han har sina rötter.
Innan hans skepp seglar i väg delar han med sig av sina tankar
om den jordiska tillvaron.

Lägg en beställning