Sherry,(Drycken till mat; Tillverkning; Historia; Kultur)

Sherry,(Drycken till mat; Tillverkning; Historia; Kultur)

Den första heltäckande boken om sherry på svenska, vars genomgående tema är att det finns sherryvin till alla maträtter. Boken beskriver hur druvan omvandlas till sherry. Den följer odling av druvor, vinpressning och mustens väg via lagring till buteljering. Boken ger en konkret och kunskapsrik vägledning in i sherryns värld, som är relativt okänd för en svensk läsekrets. Boken kan med fördel användas som guide vid resor till Jerezområdet där den äkta sherryn blir till.

Efter ett antal decennier av nedgång under 1900-talet, är sherryn på rejäl uppgång i Spanien, genom ett antal innovativa vinmakare, som satsar på torra, högkvalitativa sherrysorter i kombination med mat.

Vintillverkning har pågått i Cadizprovinsen i 3 100 år. Sherryn, som fanns på 1500-talet och ansågs vara världens bästa vin, skiljer sig mycket från den av idag. Då fanns bara en stil – ett kraftigt, högt uppspritat, sött vin. Dagens torra sherryviner kom till under 17- och 1800-talen och blev då högt respekterade av vinkännare i hela världen.

Lägg en beställning