Skrapa och skapa : Jul

 Skrapa och skapa : Jul

Genom att använda den medföljande träpinnen på de svarta sidorna i denna ”juliga” aktivitetsbok, kan du skrapa fram dina egna fina julbilder! Boken innehåller tydliga steg för steg-instruktioner, och flera sidor där du kan testa dina nya kunskaper.

Lägg en beställning